Пещера Магурата

Някои наричат Магурата осмото чудо на света. Други твърдят, че влизайки в нея човек попада в “долната земя” от приказките. И действително, който влезе в пещерата усеща как времето губи своя смисъл сред величествената красота на сътвореното от природата в продължение на 15 милиона години. Магурата е сред големите български пещерни забележителности, фигурира под номер 26 в списъка на най-дългите пещери в България.

 

Карта

  • Пещери
  • rate_review Област Видин
  • room с.Рабиша
  • filter_hdr 394м. н.в
  • gps_fixed 43.72769 / 22.58277

 

История

Пещера Магурата е образувана във варовиковата Рабишка могила (461 м. н.в.), представляваща малка моноклинала, остатък от мезозойската мантия на Белоградчишката гънка. Основата на моноклиналата е изградена от триаски червен пъстър пясъчник, над който лежат юрски и кредни карбонатни скали. Магура е една от най-големите пещери в България с обща дължина на откритите досега галерии – около 2500 м. Съставена е от главна галерия, ориентирана в посока югоизток – северозапад и три странични разклонения. Отделните зали имат впечатляващи размери – дължина над 200 м., ширина повече от 50 м. и височина над 20 м. Самата пещера е образувана в долнокредни бели ургонски варовици, дебели средно 100 м. Сталактити, сталагмити и сталактони разкриват пред посетителя чудна подземна приказка. Средната годишна температура на пещерата е около 12 градуса. Влажността на въздуха се движи в диапазона от 55 % до 80%. Бързото капене на водни капки е безспорно свързано с малки водни басейни, намиращи се в галерийки по свода. Наличието на въздушни течения в пещерата се обяснява с редовната смяна на затопления пещерен въздух с по-студения навън и обратно. От типичните пещерни животни – троглобионтите (организми, които са слепи или полуслепи, със закърнели крила и с обезцветено тяло), в пещера Магура са установени два вида – мокрица и снежнобяла диплура. Постоянен и интересен обитател на пещерата е коленболата – насекомо, подскачащо като бълха с големина до 2 мм. Срещат се още различни видове стоножки, земни червеи, малки бръмбарчета, паяци. В България се срещат 29 от общо 30 вида прилепи установени за Европа. В пещера Магура се срещат четири вида прилепи – голям подковонос, малък подковонос, голям нощник и пещерен дългокрил. Местоположението и благоприятните условия за живот са факторите, довели до населяването и от човека. Първите следи от неговото присъствие се отнасят към късния палеолит /8 000 г. пр. Хр./. През този период пещерата е използвана предимно за временен заслон. От тогава са пещерните рисунки в галерията “Срутището”. В последвалите епохи - неолит и енеолит Магурата се превръща в постоянно местообиталище на праисторическия човек, който изразява духовното си състояние в създаване на сцени с танцуващи хора, ловци и животни. Разкритото в “Подмола” селище доказва поселищен живот и през Бронзовата епоха /3200-2100 г. пр.Хр./. В него са локализирани жилище, пещи и огнища. Открити са оръдия на труда от камък и кост, оръжия и накити. Керамичният материал е представен от паници, гърнета,тънкостенни чашки с високи дръжки, кани, прешлени за вретено, изработени на ръка. Съдовете са добре загладени с тъмна, черна или тъмнокафява повърхност. Украсени са с геометрични орнаменти, с дълбоки врязани и S-овидни линии, ямички, нанесени с нокът или тънко острие. Намерен е и глинен аскос – един изключително рядко срещан за този период съд. Напуснал Пещерата, през римската епоха, късната античност и средновековието, човекът заселва предвходното пространство, близките склонове и изгражда защитни съоръжения по протежение на Могилния връх. Галерията с рисунките отстои на 375 м. от естествения вход на пещерата. Общият брой на изображенията надхвърля 750. Рисувани са с фосилизиращо се прилепно гуано и са изпълнени в най-широки хронологични граници (отепипалеолита до ранножелязната епоха - 8000-600 г. пр.Хр.). Сюжета на изображенията включва ловни, митологични, ритуални и итифалически сцени (изобразена е гъбата огнена манатарка, съдържаща вещество с наркотично въздействие), подредени във фризови композиции. В “Светилището” е представен единствения цялостно запазен в пещерното изкуство от Европа годишен слънчев календар от късния енеолит. Входът на пещерата е от южната страна, а изходът – от северозападната. В пещерата има множество сталактити, сталакмити, сталактони, синтрови езерца. Някои от образуванията впечатляват с размерите си – Големият сталактон е висок 20 м. и има диаметър 4 м. в основата си. Падналият бор е най-големия сталагмит, открит в изследваните български пещери с дължина 11 м. и диаметър в основата 6 м. 

 

Местонахождение

Пещерата Магура се намира на 1,5 км от село Рабиша, на 17 км. от Белоградчик, на 35 км. от Видин и на ок. 180 км. от гр.София. 

 

Изходни пунктове

До нея се стига по асфалтиран път. От гр.Белоградчик поемате към село Рабиша, пътя е указан с табели и няма как да го сбъркате. Същото важи и ако пътувате от гр.Видин в Димово при жп прелеза ще видите табела и следва да завиете в дясно.

 

За пещерата

Пещерата заедно с района около нея е обявена за природна забележителност. В едно от разклоненията на пещерата се произвежда пенливо вино, поради идеалните за това условия - много близки до тези в областта Шампания. В пещерата може да се наблюдава изключително редкия процес на образуване на пещерно мляко. Снимането с фотоапарати и камери в Магурата е позволено. Работно време: лято: 9:00-16:00 - влиза последната група; зима: 9:00 - 15:00 - влиза последната група. Цени: учащи и пенсионери: 2.00 лв., възрастни: 4.00 лв., семеен билет: 8.00 лв. Препоръчвам  да уточните посещението на номер : 0894 48 19 58 - отговорник, 0878 61 96 27 - касиер, 0894 48 19 64 - касиер. През 1960 г. пещерното богатство е обявено за природна забележителност и паметник на културата, а на следващата година е благоустроена и пригодена за туристически обиколки. Пещера Магурата е част от 100 национални туристически обекта. Пещерата е с охраняван достъп!

 

Други забележителности наблизо

Рабишко езеро
Белоградчишки скали
Белоградчишка крепост "Калето"

 

Please login to comment

No Comment Yet

Got something to say? Feel free, we'd love to hear your thoughts.

Leave a Comment