Еленският манастир „Св. Илия“

Внушителни и запечатани за времето си старинни руини, тайствено запазили спомена за крупен строеж и възход, скрити спомени за християнски служби и манастирски дейности и накрая бруталното вандалско разрушение по време на турското робство. Еленския манастир "Св.Илия" загатва за скрити събития случили се преди векове.

 

Карта

  • Храмове
  • rate_review София Област
  • room Пирдоп
  • filter_hdr 867м. н.в.
  • gps_fixed 42.7325 / 24.22024

История

Еленската базилика е била построена на мястото на древно тракийско светилище на племето великокойлалети. Смята се, че тя е била построена през втората половина на IV век, след утвърждаването на християнството. През V-VI век е била опустошена при варварски нашествия, след което е възстановена. Базиликата попада в пределите на българската държава през 705 година по времето на кан Тервел. По време на Втората българска държава, Еленската базилика е манастирският храм на манастира „Св.Илия“ – важен български книжовен център. Манастирът е унищожен от турците в края на XVII век. По архитектурни данни базиликата е от типа укрепени храмове. Църквата се намира в източната част на неголям двор и е била действаща до към 1700 г., оградена с дебели крепостни стени и 4 броя четириъгълни кули. Строена е към края на V в., а преустройвана в годините на император Юстиниан Велики (527-565г). Изграждането на защитната крепостна система се свързва с масираните славянски нападения през VI - началото на VII в. на Балканите. В годините на Втората българска държава Еленската църква е активно работещо книжовно средище. Известен паметник от тази епоха е Пирдопският апостол - среднобългарски паметник от началото на XIII в., за който има запазено предание, че е намерен през XIX в. укрит в ниша в самата църква. В момента конструктивното състояние на руините на храма не е задоволително, а това на ограждащата ги крепостна стена е изключително тежко.

 

Местонахождение

Развалините на раннохристиянската базилика "Еленски манастир" или манастир "Св. Илия" се намират на около 3.5 км североизточно от гр.Пирдоп в близост до с.Антон. Непосредствено до него се намира и Еленската река, от където идва и наименованието на базиликата.

 

Изходни пунктове

Въпреки че няма указващи табелки, базиликата се открива лесно. Отбивката към нея се намира между подбалканското градче Пирдоп и с.Антон. Накратко: по подбалканския път, на 2 км след гр.Пирдоп завивате наляво и после пътувате още 2 км. За ориентир, когато свиете вляво от подбалканския път, ще минете покрай един селскостопански двор и след това пътят завива леко вдясно. С лека кола се стига почти до крепостната стена, обграждаща базиликата.

 

За манастира

Независимо, че всички постройки от комплекса са почти изцяло разрушени местното население продължава да идва на това място и да отдава почит на Бог. Дори и днес може да видите почерняли камъни-знак, че там са палени молитвени свещи. Някои части от манастира са реставрирани, но като цяло комплексът представлява само руини. Обявен е за паметник на културата. Еленския манастир "Св.Илия" е със статус недействащ, състояние развалини, средновековна датировка помещаващ се на територията на духовна околия Пирдопска под Ловчанска епархия. 

 

Други забележителности наблизо

Сувчарско пръскало
Язовир Душанци
Местност "Джемински камък"-с.Антон
Църква "Св.Успение Богородично"-гр.Пирдоп

 

Please login to comment

No Comment Yet

Got something to say? Feel free, we'd love to hear your thoughts.

Leave a Comment